Aktuality

Bezplatná finanční poradna i konzultace s výživovým poradcem

Publikováno: |

Pronásledují vás dluhy, případně hrozící exekuce? Točíte se v začarovaném kruhu, a pomohl by Vám nezávislý pohled odborníka na finance? Řešení existuje. Ještě do září tohoto roku je pod hlavičkou projektu v provozu bezplatná finanční poradna. Pomůže v otázkách rodinného rozpočtu, zadlužení i zhodnocení celkové finanční situace domácnosti. Odborníci společně s klienty hledají individuální řešení vzniklých […]

Fokusní skupiny jsou u konce

Publikováno: |

Pro tvorbu koncepce rodinné politiky poskytly fokusní skupiny řadu zajímavých podnětů. Celkem proběhlo 12 setkání, kterého se účastnilo 100 respondentů. Ti vyjadřovali své názory na život v Ostravě z pohledu rodin – zastoupené byly mladé páry i rodiny seniorů, mládež opouštějící rodinné hnízdo i jejich rodiče a rodiny s dětmi různého věku. Výběr respondentů zohledňoval heterogenitu zastoupení z pohledu […]

Šance pro ženy

Publikováno: |

Do aktivity „Ženy na trhu práce“ se zatím zapojilo celkem 30 žen. Některé z nich prošly pouze aktivizačním kurzem, aby získaly dovednosti potřebné pro uplatnění se na trhu práce, jiné se rozhodly pokračovat dál. Po úspěšném absolvování kurzu docházejí na tzv. tréninková místa a neplacené stáže, kde mají možnost „práce na zkoušku“. Šanci vyzkoušet si fungování […]

Setkání se starosty

Publikováno: |

Starostové jednotlivých městských obvodů Ostravy se v souvislosti s připravovanou koncepcí rodinné politiky sešli ve dnech 3. a 10. listopadu 2017. Cílem setkání bylo vtáhnout zástupce samospráv do probíhajícího procesu tvorby koncepce rodinné politiky, která bude mít dopad na všechny občany města. V rámci praktické části měli přítomní možnost vyjádřit postoje a potřeby svých obvodů a aktivně se […]

Pracovní skupina se seznámila s novým metodikem

Publikováno: |

Říjnová pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky již proběhla pod vedením nového metodika, Mgr. Petra Fabiána. Ten do projektu nastoupil po odchodu metodičky, která z rodinných důvodů svou působnost v pracovní skupině ukončila. Nového metodika nyní čeká realizace zbývajících fokusních skupin a finalizace strategického dokumentu, jehož součástí bude i Akční plán, rozvíjející jednotlivé oblasti rodinné politiky […]

Ovlivněte směřování rodinné politiky v Ostravě!

      Zajímá Vás, jak ovlivnit dění v Ostravě? Zapojte se do diskusí a vyjádřete aktivně své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Aktuálně proběhlo 7 setkání, další vlna tzv. ohniskových skupin je připravena na září 2017 a poběží zhruba 2 měsíce. Prostor pro vyjádření dostanou v této fázi zejména […]

Vize koncepce rodinné politiky byla schválena

Publikováno: | Štítky:

„Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.“ Tak vypadá nová vize koncepce rodinné politiky, kterou schválili členové Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na svém 7. zasedání dne 15. června 2017. Na schůzce ji představila metodička projektu zároveň se záměrem a cíli koncepce, […]

Aktivizujeme!!!

Publikováno: | Štítky:

Ženy obtížně uplatnitelné na trhu práce (ať už z důvodu péče o více početnou rodinu, nedostatku praxe či nízké kvalifikace) mají nyní příležitost dostat se ze „začarovaného kruhu“. Klíčová aktivita „Ženy na trhu práce“ nabízí zájemkyním pomoc prostřednictvím aktuálně spouštěných aktivizačních kurzů. Jejich cílem bude právě aktivizace těchto žen – podpora při získání sebejistoty v […]

Potřebujete poradit v oblasti práva, financí nebo zdraví?

Publikováno: | Štítky:

      Problematické soužití v místě bydliště, potíže s nájemní smlouvou, mezigenerační spory, otázky spojené s dluhy či hospodařením jsou jen částečným výčtem problémů, s kterými se potýká řada lidí.  Najít východisko v takových situacích nebývá vždy jednoduché. Pomoc při řešení nepříznivé životní situace nabízí v rámci projektu bezplatné právní či finanční poradenství, využít lze např. i služeb mediátorů ke […]

Ohniskové skupiny poskytnou cenné informace

Publikováno: | Štítky:

Obyvatelé města Ostravy mají možnost ovlivnit svými názory a potřebami připravovanou Koncepci rodinné politiky statuárního města Ostrava zapojením se do diskuse prostřednictvím tzv. ohniskových skupin. Skupin bylo vydefinováno 10 a to podle fází životního cyklu rodiny. Prostor pro vyjádření tak dostanou jak žáci a studenti, tak i mladé rodiny, rodiny se staršími dětmi, rodiče ve […]