Aktuality

Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení!!!

Publikováno: |

Dne 18. ledna 2017 proběhlo 6. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání byly aktuální aktivity v rámci čtyř městských projektů v oblasti bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví a vzdělávání. Členové výboru získali informace i o projektech, které realizují neziskové organizace. V oblasti vzdělávání byly představeny klíčové části nově schváleného Místního plánu […]

Nabídka pracovních míst v projektu – oblast bydlení

Publikováno: | Štítky:

  Statutární město Ostrava, magistrát hledá v rámci realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, zaměstnance na 4 pracovní místa – sociální pracovník v oblasti bydlení se zaměřením na přímou sociální práci. Více ZDE

Co se děje v projektu města?

Publikováno: | Štítky:

Od října 2016 do září 2019 město Ostrava realizuje jeden ze svých čtyř projektů zaměřující se na řešení problematiky sociálního vyloučení. Zaměření projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ směřuje, jak už název napovídá, na oblast sociálního bydlení. Díky němu dojde k vytvoření Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a k jejímu pilotnímu ověření […]

Proběhla jednání dvou pracovních skupin

Publikováno: | Štítky: ,

    Dne 3. října 2016 proběhla v budově Magistrátu města Ostravy (dále MMO) jednání pracovních skupin pro oblast podpory bydlení – pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení a pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu. Roman Matoušek (Agentura pro sociální začleňování, centrální expert pro oblast bydlení) shrnul aktuální informace o návrhu zákona o sociálním bydlení […]

Pracovníci projektu Koncepce bydlení

Publikováno: | Štítky:

  V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Jedná se o pracovní pozice: Metodik projektu, jehož úkolem jsou: vedení pracovních skupin, které budou tvořit koncepci bydlení a přenášení informací mezi těmito skupinami, včetně přenášení poznatků od cílové skupiny skrze focus groups, účast […]