Aktuality

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení v MOb Poruba

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že městský obvod Poruba do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava poskytl téměř všechny přislíbené byty (zbývá jeden), dochází k 31. 5. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem na území městského obvodu Poruba. V databázi je dostatek žadatelů, kteří se mohou o doposud neobsazené byty ucházet. V případě, že […]

Zabydlujeme!!!

Publikováno: | Štítky:

  Prvních devět rodin v projektu města zaměřeném na pomoc domácnostem v bytové nouzi už začalo bydlet. Obsazeny jsou dva krizové byty a sedm bytů sociálních. V současné době se rodiny v bytech zabydlují a jsou v úzké spolupráci se sociálními pracovníky projektu. Řeší záležitosti týkající se bezprostředně jejich životních situací souvisejících s přestěhováním do nového prostředí. Již bylo evidováno 240 žadatelů […]

Koncepce vzniká díky vzájemné spolupráci

Publikováno: | Štítky:

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy vzniká společnou aktivitou členů pracovních a fokusních skupin. Formou týmové práce řeší členové těchto skupin témata spojená se vstupem klienta do sociálního bydlení a motivací majitelů bytového fondu k poskytnutí nájemního bydlení. Zabývají se problematikou sousedství a spolupráce jednotlivých účastníků projektu. Věnují se rovněž tématu právního systému a financí v oblasti bydlení. Výstupy […]

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na počty přijatých žádostí o sociální byty v projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ za osoby s trvalým pobytem na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava pozastavujeme za tyto obvody k 13.02.2017 příjem žádostí o byty. Počet podaných žádostí o nájem bytu více než trojnásobně převyšuje počet bytů […]

Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení!!!

Publikováno: |

Dne 18. ledna 2017 proběhlo 6. zasedání Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Hlavním programem jednání byly aktuální aktivity v rámci čtyř městských projektů v oblasti bydlení, prevence kriminality, rodiny a zdraví a vzdělávání. Členové výboru získali informace i o projektech, které realizují neziskové organizace. V oblasti vzdělávání byly představeny klíčové části nově schváleného Místního plánu […]

Nabídka pracovních míst v projektu – oblast bydlení

Publikováno: | Štítky:

  Statutární město Ostrava, magistrát hledá v rámci realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, zaměstnance na 4 pracovní místa – sociální pracovník v oblasti bydlení se zaměřením na přímou sociální práci. Více ZDE

Co se děje v projektu města?

Publikováno: | Štítky:

Od října 2016 do září 2019 město Ostrava realizuje jeden ze svých čtyř projektů zaměřující se na řešení problematiky sociálního vyloučení. Zaměření projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ směřuje, jak už název napovídá, na oblast sociálního bydlení. Díky němu dojde k vytvoření Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a k jejímu pilotnímu ověření […]

Proběhla jednání dvou pracovních skupin

Publikováno: | Štítky: ,

    Dne 3. října 2016 proběhla v budově Magistrátu města Ostravy (dále MMO) jednání pracovních skupin pro oblast podpory bydlení – pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení a pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu. Roman Matoušek (Agentura pro sociální začleňování, centrální expert pro oblast bydlení) shrnul aktuální informace o návrhu zákona o sociálním bydlení […]

Pracovníci projektu Koncepce bydlení

Publikováno: | Štítky:

  V současné době byl ukončen výběr uchazečů na pracovní pozice v projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Jedná se o pracovní pozice: Metodik projektu, jehož úkolem jsou: vedení pracovních skupin, které budou tvořit koncepci bydlení a přenášení informací mezi těmito skupinami, včetně přenášení poznatků od cílové skupiny skrze focus groups, účast […]