Aktuality

Další jednání pracovní skupiny

Publikováno: |

Dne 10. května se podruhé sešla Pracovní skupina pro sociální bydlení. Předmět jednání tematicky navazoval na témata z předešlého setkání – hodnocení bytové situace, indikátory k sociálním bytům a hodnocení úspěšnosti zabydlených domácností. Navazovalo představení metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace, prezentována byla také prognózy demografického vývoje. Další část setkání byla věnována problematice velikosti bytového fondu, nastavení rolí […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Ostrava – Jih

Publikováno: |

Dovolujeme si Vás upozornit, že dnes tj. dne 30. dubna 2018 zastavujeme příjem žádostí o nájem bytu v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ v městském obvodě Ostrava – Jih. Příjem žádostí v tomto městském obvodě je zastaven z důvodu stabilního obsazení všech bytů vyčleněných ÚMOb Ostrava – Jih do projektu.   V městský obvodech […]

O sociálním bydlení v Ostravské radnici!!!

Publikováno: |

  Aktuálně vyšlo dubnové číslo novin Ostravská radnice, ve kterém je mimo jiné věnován prostor i problematice sociálního bydlení spojené s projektem – popsány jsou zde zkušenosti z pilotáže, aktuální situace v této oblasti i její další směřování. Více informací přímo na stránkách novin Ostravská radnice (str. 7.)  

Obnoven příjem žádostí o byty – MOb Vítkovice a MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Publikováno: |

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 19. března 2018 znovu otevíráme příjem žádostí o sociální byty v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice. Tento projekt je realizován Magistrátem města Ostravy za spolupráce šesti městských obvodů. Jedná se zejména o pomoc domácnostem, které se […]

Pracovní skupina k sociálnímu bydlení

Publikováno: |

Dne 25. ledna 2018 proběhlo na půdě magistrátu setkání pracovní skupiny k sociálnímu bydlení. Skupinu nově tvoří 28 členů, kteří se budou věnovat přípravě Akčního plánu a souvisejícím aktivitám v návaznosti na schválenou koncepci sociálního bydlení. Předsedou pracovní skupiny byl ustanoven náměstek primátora pro sociální věci a zdravotnictví, Mgr. Michal Mariánek. Setkání bylo zaměřeno zejména na […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Vítkovice

Publikováno: | Štítky:

S ohledem na skutečnost, že MOb Vítkovice poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 11. 12. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Vítkovice. Příjem žádostí bude obnoven pouze v případě, že by zástupci MOb Vítkovice rozhodli o poskytnutí dalších sociálních  […]

Zastupitelstvo schválilo koncepci

Publikováno: |

  Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 15. 11. 2017 Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Na tvorbě strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny (PS k údržbě a rozvoji bytového fondu a PS ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení) a také fokusní skupina složena z řad zástupců cílové skupiny. Koncepce je členěna do dvou hlavních částí […]

Koncepce sociálního bydlení v Ostravě míří do finále

Publikováno: |

Vypořádáním posledních připomínek na společném jednání obou pracovních skupin dne 21. září 2017 byla ukončena 1. fáze procesu tvorby Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Vytvořenou koncepci nyní čeká schvalovací proces a následná příprava Akčního plánu, který problematiku rozpracuje do konkrétních opatření. Koncepce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – prevenci ztráty bydlení, vymezení kapacity […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Mariánské Hory a Hulváky

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že MOb Mariánské Hory a Hulváky poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 6. 9. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Mariánské Hory a Hulváky. V databázi je dostatek žadatelů, […]

Sociální bydlení v Nizozemsku

Publikováno: | Štítky: ,

Zákon o sociálním bydlení byl v Nizozemsku přijat v roce 1901. Stěžejním poskytovatelem sociálního bydlení jsou bytová družstva (celkový počet 350). Státní správa, obce, sdružení nájemníků a bytová družstva úzce spolupracují při realizaci sociálního bydlení. Každý třetí byt v zemi je určen k sociálnímu bydlení. Např. bytové družstvo, které vzniklo v roce 1919, disponuje v současné době 1 860 byty. Z uvedeného počtu […]