Bydlení

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Vítkovice

Publikováno: | Štítky:

S ohledem na skutečnost, že MOb Vítkovice poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 11. 12. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Vítkovice. Příjem žádostí bude obnoven pouze v případě, že by zástupci MOb Vítkovice rozhodli o poskytnutí dalších sociálních  […]

Zastupitelstvo schválilo koncepci

Publikováno: |

  Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 15. 11. 2017 Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Na tvorbě strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny (PS k údržbě a rozvoji bytového fondu a PS ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení) a také fokusní skupina složena z řad zástupců cílové skupiny. Koncepce je členěna do dvou hlavních částí […]

Koncepce sociálního bydlení v Ostravě míří do finále

Publikováno: |

Vypořádáním posledních připomínek na společném jednání obou pracovních skupin dne 21. září 2017 byla ukončena 1. fáze procesu tvorby Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Vytvořenou koncepci nyní čeká schvalovací proces a následná příprava Akčního plánu, který problematiku rozpracuje do konkrétních opatření. Koncepce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – prevenci ztráty bydlení, vymezení kapacity […]

Ukončení příjmu žádostí o byty – MOb Mariánské Hory a Hulváky

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že MOb Mariánské Hory a Hulváky poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 6. 9. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem v MOb Mariánské Hory a Hulváky. V databázi je dostatek žadatelů, […]

Sociální bydlení v Nizozemsku

Publikováno: | Štítky: ,

Zákon o sociálním bydlení byl v Nizozemsku přijat v roce 1901. Stěžejním poskytovatelem sociálního bydlení jsou bytová družstva (celkový počet 350). Státní správa, obce, sdružení nájemníků a bytová družstva úzce spolupracují při realizaci sociálního bydlení. Každý třetí byt v zemi je určen k sociálnímu bydlení. Např. bytové družstvo, které vzniklo v roce 1919, disponuje v současné době 1 860 byty. Z uvedeného počtu […]

Sociální bydlení ve Finsku

Publikováno: | Štítky:

Finsko má cca 5,5 milionů obyvatel, kteří mohou využívat cca 2,9 milionů bytů. Tento bytový fond byl ze 2/3 postaven po roce 1970. Výstavba v současné době nadále pokračuje. Neziskový poskytovatel sociálního bydlení – organizace Y-Foundation, která byla založena v roce 1985, nakupuje a staví finančně dostupné nájemní bydlení. Vlastní 16 700 bytů v 56 městech a obcích. Princip […]

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení v MOb Poruba

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na skutečnost, že městský obvod Poruba do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava poskytl téměř všechny přislíbené byty (zbývá jeden), dochází k 31. 5. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem na území městského obvodu Poruba. V databázi je dostatek žadatelů, kteří se mohou o doposud neobsazené byty ucházet. V případě, že […]

Zabydlujeme!!!

Publikováno: | Štítky:

  Prvních devět rodin v projektu města zaměřeném na pomoc domácnostem v bytové nouzi už začalo bydlet. Obsazeny jsou dva krizové byty a sedm bytů sociálních. V současné době se rodiny v bytech zabydlují a jsou v úzké spolupráci se sociálními pracovníky projektu. Řeší záležitosti týkající se bezprostředně jejich životních situací souvisejících s přestěhováním do nového prostředí. Již bylo evidováno 240 žadatelů […]

Koncepce vzniká díky vzájemné spolupráci

Publikováno: | Štítky:

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy vzniká společnou aktivitou členů pracovních a fokusních skupin. Formou týmové práce řeší členové těchto skupin témata spojená se vstupem klienta do sociálního bydlení a motivací majitelů bytového fondu k poskytnutí nájemního bydlení. Zabývají se problematikou sousedství a spolupráce jednotlivých účastníků projektu. Věnují se rovněž tématu právního systému a financí v oblasti bydlení. Výstupy […]

Pozastavení příjmu žádostí o sociální bydlení

Publikováno: | Štítky:

  S ohledem na počty přijatých žádostí o sociální byty v projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ za osoby s trvalým pobytem na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava pozastavujeme za tyto obvody k 13.02.2017 příjem žádostí o byty. Počet podaných žádostí o nájem bytu více než trojnásobně převyšuje počet bytů […]