Pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení

Pracovní skupina ke krizovému, sociálnímu a dostupnému bydlení se scházela ke tvorbě Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Od června 2016 proběhlo celkem 8 setkání; na tom závěrečném, které se odehrálo 21. 9. 2017, byla prezentována finální verze Koncepce a byly vypořádány zaslané připomínky. Činnost pracovní skupiny tak skončila, všem členům děkujeme za práci na tvorbě koncepčního dokumentu.

Výstupy jednání

21.9.2017 – Pozvánka Zápis

22.6.2017 – Pozvánka – Zápis

4.5.2017 – PozvánkaZápis

9.3.2017 – PozvánkaZápis

26.1.2017 – PozvánkaZápis

12.12.2016 – Pozvánka – Zápis

3.10.2016 – PozvánkaZápis

24.6.2016 – PozvánkaZápis

Členové

Bradová Dagmar, Bc. – ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz

vedoucí odboru sociálních věcí

Černá Eliška, Mgr., Ph.D. – ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.

místopředsedkyně

Dančák Ondřej, MBA – ČEZ, s. r. o.

specialista řízení pohledávek a cash flow

Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. – Ostravská univerzita

odborný asistent Fakulty sociálních studií

Hodeček Miroslav, Ing. – Diecézní charita ostravsko-opavská

vedoucí středisek sociální integrace DCHOO

Horák Jan, Bc. – Renarkon, o.p.s.

koordinátor odborných služeb

Horňáková Eliška, Bc. – Charita Ostrava

vedoucí Charitního střediska sv. Lucie – sociální rehabilitace

Javorek Lukáš, Bc. – Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

vedoucí sociálního bydlení

Lesák Vít, Ing. – Platforma pro sociální bydlení, z.s.

ředitel

Miklušák Radim, Bc. – Vzájemné soužití, o.p.s.

vedoucí pracovník – Hnízdo a zástupce ředitelky úseku sociálních služeb

Mikulec Marek, Mgr., Ph.D. – Agentura pro sociální začleňování

lokální konzultant, expert pro oblast bydlení

Müllerová Jana, Mgr. – Magistrát města Ostravy

koordinátor plánování sociálních služeb

Nedělníková Dana, Mgr., Ph.D. – Sdružení azylových domů v ČR, z.s.

ředitelka

Nováková Palatá Linda, PhDr. – ÚMOb Ostrava-Jih

vedoucí odboru a oddělení péče o staré a ZP občany

Panoc Miroslav, Ing., Bc. – Nová šance, z.s.

projektový manažer, vedoucí cvičné dílny

Petříková Gabriela, Ing. – Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě

ředitelka odboru nepojistných sociálních dávek

Stryjová Marcela, Mgr. – Armáda spásy v České republice, z.s.

ředitelka – prevence bezdomovectví

Ševčíková Vladislava, Mgr. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

sociální pracovník v oblasti bydlení – metodik projektu

Škvaridlová Lucie, Mgr. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

koordinátor sociálního začleňování, garant oblasti bydlení SPSZ

Zlonický Jan, Bc. – MPSV

Živčák Zdeněk, Mgr., MPA – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí oddělení sociální práce a metodiky