Pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu

Pracovní skupina k údržbě a rozvoji bytového fondu se scházela ke tvorbě Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Od června 2016 proběhlo celkem 8 setkání; na tom závěrečném, které se odehrálo 21. 9. 2017, byla prezentována finální verze Koncepce a byly vypořádány zaslané připomínky. Činnost pracovní skupiny tak skončila, všem členům děkujeme za práci na tvorbě koncepčního dokumentu.

Výstupy jednání

21.9.2017 – Pozvánka Zápis

22.6.2017 – PozvánkaZápis

4.5.2017 – Pozvánka Zápis

9.3.2017 – Pozvánka – Zápis

26.1.2017 – PozvánkaZápis

12.12.2016 – PozvánkaZápis

3.10.2016 – PozvánkaZápis

24.6.2016 – Pozvánka  – Zápis

Členové

Běrský Svatopluk, Ing. – ÚMOb Radvanice a Bartovice

vedoucí odboru majetkového, bytového a investic

Cingrová Soňa, Mgr. – ÚMOb Ostrava – Jih

vedoucí – oddělení bytové

Cyž Martin, Bc. – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

vedoucí oddělení správy majetku

Hruška Lubor, Doc., Ing., Ph.D. – PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

zástupce ředitele

Köhlerová Svatava – ÚMOb Vítkovice

vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytů

Kristoforská Pavlína – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

referent správy majetku

Kuta Vítězslav, prof., Ing., CSc. – VŠB – TUO

Stavební fakulta

Lehká Petra, Bc. – ÚMOb Poruba

vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

Lesňák Lukáš, Ing. – ÚMOb Mariánské Hory  a Hulváky

vedoucí odboru bytového

Matoušek Roman, RNDr., PH.D. – Agentura pro sociální začleňování

expert na oblast bydlení

Mikulec Marek, Mgr., Ph.D. – Agentura pro sociální začleňování

lokální konzultant, expert pro oblast bydlení

Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. – Agentura pro sociální začleňování

vedoucí oddělení Regionálního centra Východ

Nesétová Ivana, Mgr. – CENTROM, z.s.

ředitelka

Pelechová Olga, Mgr. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí oddělení sociálních služeb

Slabý Pavel, Ing. – ÚMOb Slezská Ostrava

vedoucí odboru majetkové správy

Stračánek Kamil, Ing. – Magistrát města Ostravy

specialista pro bytový fond ve vlastnictví města

Stryjová Marcela, Mgr. – Armáda spásy v České republice, z.s.

ředitelka – prevence bezdomovectví

Ševčíková Vladislava, Mgr. – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

sociální pracovník v oblasti bydlení – metodik projektu

Štefková Eva, Mgr., Ph.D. – RPIC-ViP, s.r.o.

konzultant

Vozník Zdeněk, Ing. – RESIDOMO, s.r.o.

ředitel správy majetku

Živčák Zdeněk, Mgr., MPA – MMO, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí oddělení sociální práce a metodiky