Pilotní ověření tzv. sociálního a dostupného bydlení

Sociální bydlení se bude realizovat v cca 50 bytech, určených pro tuto cílovou skupinu – prioritně se jedná o rodiny s dětmi a osoby přežívající venku; pro pilotní ověření koncepce specifikujeme cílové skupiny pro tzv. sociální bydlení na domácnosti ze sociálně vyloučených lokalit či ubytoven, osoby bez střechy, osoby, u nichž bude potřeba spolupracovat se sociálními pracovníky. V rámci této klíčové aktivity bude nastaven a ověřen program podpory klientů, vyhodnocování úspěšnosti programu, jeho standardizace, míra a intenzita sociální práce, práce se sousedstvím.

U tzv. dostupného bydlení se bude jednat o cca 50 bytů, které budou určeny primárně pro: zdravotně postižené, rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele nacházející se v situacích definovaných v ETHOS nebo splňující příjmovou podmínku (více než 40 % disponibilních příjmů vynakládaných na bydlení), oběti domácího násilí, osoby opouštějící instituce (např. děti odcházející z dětských domovů), osoby opouštějící pěstounskou péči, ohrožené domácnosti s dětmi nebo situace, kde je nutné zajistit sloučení rodiny. U dostupného bydlení se počítá s méně intenzivní sociální podporou, která by měla být v průměrném rozsahu 1x měsíčně.