Pilotní ověření tzv. krizového bydlení

Klíčová aktivita se bude realizovat v celkem 5 bytových jednotkách (jedná se o předpoklad, dle potřeby se může počet navýšit) na území SMO po dobu 33 měsíců. V krizovém bydlení může jedinec/domácnost setrvat maximálně po dobu 6 měsíců. Během šesti měsíců je předpoklad, že se situace stabilizuje natolik, že si klient nalezne bydlení mimo systém sociálního bydlení nebo mu bude poskytnut sociální nebo dostupný byt.