Koncepce bydlení

Pracovní skupiny jsou složené ze širokého spektra relevantních aktérů – zástupců magistrátu, městských obvodů (majetkových / bytových), sociálních), neziskových organizací a dalších ostravských i mimoostravských odborníků. Jedna skupina je zaměřena na rozvoj a udržitelnost bytového fondu a další se zabývá krizovým, sociálním a dostupným bydlením a prací s cílovými skupinami. Bližší informace včetně výstupů z jednotlivých pracovních skupin jsou ke stažení zde: PS bytová a PS sociální.

Fokusní skupina je složena z příslušníků cílových skupin, čímž bude při tvorbě koncepce zajištěno zapojení příslušníků cílových skupin. Témata, kterými se zabývá, jsou podobná jako u pracovních skupin, ale se zaměřením na perspektivu a představy cílové skupiny – na překážky a potřeby v oblasti bydlení, na podobu koncepce, na formu spolupráce apod.