Informace pro žadatele

Logo OPZ barevnébydleni-jpeg

 

 

 

 

  • S ohledem na skutečnost, že městský obvod Mariánské Hory a Hulváky poskytnul do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava všechny přislíbené byty a ty již byly obsazeny, dojde od 6. 9. 2017 k zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

V databázi je dostatek žadatelů, kteří mohou být náhradníky, pokud dojde k ukončení nájmu stávajícího nájemníka. Jestliže by se zástupci MOb Mariánské Hory a Hulváky rozhodli do projektu uvolnit další byty, bude příjem žádostí obnoven. O případném obnovení příjmu žádostí budeme informovat.

 

  • S ohledem na skutečnost, že městský obvod Poruba do projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava poskytl téměř všechny přislíbené byty (zbývá jeden), dochází ke dni 31.05.2017zastavení příjmů žádostí klientů s trvalým pobytem na území městského obvodu Poruba.

V případě, že by se zástupci MOb Poruba rozhodli do projektu uvolnit další byty, bude příjem žádostí obnoven.V databázi je dostatek žadatelů, kteří se mohou o doposud neobsazené byty ucházet.

 

  • S ohledem na počty přijatých žádostí o sociální byty v projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ za osoby s trvalým pobytem na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava pozastavujeme za tyto obvody k 13.02.2017 příjem žádostí o byty.

Počet podaných žádostí o nájem bytu více než trojnásobně převyšuje počet bytů vyčleněných ze strany uvedených městských obvodů. S ohledem na potřebu řešení aktuálnosti bytové situace jednotlivých žadatelů, jejich motivaci a reálnou možnost uspokojit žadatele jsme se rozhodli příjem žádosti v uvedených obvodech pozastavit.

 

V ostatních městských obvodech – Ostrava-Jih a Vítkovice žádosti nadále přijímáme.

 

V případě obnovení příjmu žádostí Vás budeme informovat.

 

Příjem žádostí:

Příjem žádostí probíhá na adrese:

Magistrát města Ostravy, Sokolská tř. 49, 702 00 Ostrava (budova Diagnostického centra)

Úřední hodiny:

Po a St

8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00

Kontaktní osoba:

Bc. Beata Svobodová, DiS.

kancelář č. 508, 4. patro

tel. 727 950 811, 599 444 231

email: bsvobodova@ostrava.cz

Podrobnější informace naleznete v Letáčku