Bezpečnost zajišťují asistenti prevence kriminality

V rámci realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ bylo vytvořeno šest pracovních míst pro tzv. asistenty prevence kriminality. V součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti. Přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Také dohlížejí na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích. Jednotliví asistenti mají určenou svou hlavní oblast působení, ovšem při výkonu své práce se pohybují podle potřeby po celém městě. Jsou schopni vyřešit značnou část přestupkového jednání sami, u těch složitějších pak volají k dořešení hlídku městské policie. Podílejí se na aktivitách realizovaných v rámci bezpečnostně preventivních opatření například v okolí ubytoven a na řadě preventivních akcí. Ve spolupráci s úsekem prevence a propagace městské policie se podílejí na preventivní činnosti v rámci akcí pro veřejnost.