Asistenti prevence kriminality se učili poskytovat první pomoc

Klíčovou oblastí, ovlivňující efektivnost a účinnost výkonu asistentů prevence kriminality v terénu, je vzdělávání a trénink nejrůznějších profesních dovedností. Proto asistenti prevenci kriminality absolvovali v březnu dvoudenní kurz zaměřený na zásady poskytování první pomoci včetně praktického nácviku postupů při resuscitaci, práce s automatickým externím defibrilátorem (AED) nebo ošetření zlomenin za použití vhodných pomůcek pro imobilizaci místa poranění.

Školení asistentů prevence kriminality probíhají průběžně, tématy jsou např. legislativní normy, komunikace nebo základy taktiky a sebeobrany.

Zvyšování kvalifikace asistentů prevence kriminality je součástí aktivit projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789.