Asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava se setkali s kolegy z okolních obcí

Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo organizováno statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dne 24. dubna 2017.

O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra. Věnoval se také podmínkám a podpoře pro jejich činnost. V současnosti je činnost asistentů financována z různých zdrojů, je ale potřeba aby se značka a tradice vybudovaná Ministerstvem vnitra zachovala nezávisle na tom, z jakých zdrojů bude projekt realizován. Prezentaci pana Koníčka naleznete ZDE.

Dalšími hosty byli zástupci krajského úřadu, úřadu práce a obcí v Moravskoslezském kraji. Při této příležitosti se asistenti prevence kriminality z Ostravy měli možnost setkat se svými kolegy např. z Orlové. Vystoupili také mentoři asistentů Městské policie Ostrava a Městské policie Orlová, kteří hovořili o jejich praxi.

Asistentům prevence kriminality, kteří jsou jedním z témat Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015- 2018, se věnoval Martin Navrátil z Agentury pro sociální začleňování. Realizace činnosti asistentů je při řešení prevence rizikového chování v rámci Strategického plánu podpořena realizací dalších projektů. Tyto projekty cílí na jiné cílové skupiny, jinou problematiku a tvoří tak celkový systém při řešení prevence rizikového chování. Prezentaci pana Navrátila naleznete ZDE.

Ostravští asistenti působí v rámci projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu. Jeho realizace byla zahájena v říjnu 2016 a má být ukončena v září 2019.

Zápis z konference naleznete ZDE.