Aktuální výzvy nositele ITI 2017

Strategie ITI je rozvojová strategie pro území ostravské aglomerace, která umožňuje využití evropských investic v programovém období 2014-2020.

V současné době vyhlásil nositel ITI v rámci Operačního programu Zaměstnanost dvě výzvy:

  1. Zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné závislé osoby
  2. Zvýšení podnikatelských kompetencí

Termín pro předkládání žádostí je do 17. dubna 2017.

Více informací o ITI se dozvíte na ZDE