Aktivizujeme!!!

Ženy obtížně uplatnitelné na trhu práce (ať už z důvodu péče o více početnou rodinu, nedostatku praxe či nízké kvalifikace) mají nyní příležitost dostat se ze „začarovaného kruhu“. Klíčová aktivita „Ženy na trhu práce“ nabízí zájemkyním pomoc prostřednictvím aktuálně spouštěných aktivizačních kurzů. Jejich cílem bude právě aktivizace těchto žen – podpora při získání sebejistoty v sociálních kontaktech, uvědomění si vlastní hodnoty, rozvoj základních komunikačních a dalších měkkých dovednosti na trhu práce.

Absolvování kurzu je pro účastnice zároveň vstupní bránou k následnému získání stáží, příp. tréninkových míst u potenciálních zaměstnavatelů. Pod dohledem přiděleného mentora budou mít možnost seznámit se s charakterem vybraných prací a vyzkouší si fungování v běžném provozu. Tréninková místa pomůžou zájemkyním rozvinout jejich pracovní návyky i sociální dovednosti. Pro účastnice kurzu je navíc zajištěna úhrada jízdného a po dobu jejich účasti na kurzu je v případě potřeby zabezpečena i péče o předškolní děti.

První běh začíná 21. června 2017, do konce projektu budou realizovány ještě další 3 běhy.

Počet účastnic v kurzu je omezený, informace o volných termínech podá paní Kateřina Kneifel (kkneifel@ostrava.cz, tel. 727 950 828).